بنر صفحه اصلی

محمد مهدی رمضان نژاد در تاریخ 25 مرداد 1399 پرسیده

گزارش سوال

شرایط پرورش و تکثیر عروس هلندی و...

محمود مالکی در تاریخ 26 مرداد 1399 پاسخ داده

گزارش پاسخ

سلام، چند جفت جوجه از پدر و مادر های مختلف بگیرید، بالغ که شدن جفت کنید و تکثیر شروع کنید، البته جفت مولد با جوجه هم می توانید بگیرید که راحت تر هست، دما بین 15تا25درجه برای عروس مناسب هست، تهویه هم باید داشته باشند، روشنایی روزی شانزده ساعت لازم دارند، یک لامپ کوچک به رنگ سبز یا سفید شب ها روشن بزارید که پرنده ها نترسند

محمود مالکی در تاریخ 26 مرداد 1399 پاسخ داده

سلام، چند جفت جوجه از پدر و مادر های مختلف بگیرید، بالغ که شدن جفت کنید و تکثیر شروع کنید، البته جفت مولد با جوجه هم می توانید بگیرید که راحت تر هست، دما بین 15تا25درجه برای عروس مناسب هست، تهویه هم باید داشته باشند، روشنایی روزی شانزده ساعت لازم دارند، یک لامپ کوچک به رنگ سبز یا سفید شب ها روشن بزارید که پرنده ها نترسند

آیا این پرسش برای شما مفید بود؟

تجربه شما اگر در زمینه مورد سوال تجربه ای دارید، ممنون میشیم اگر تجربه تو با ما به اشتراک بگذاری

نظر جدید

علیرضا م در 19 شهریور 1399 گفته:

پاسخ

سلام کارشناس محترم دمای نگهداری عروس هلندی ۲۷ تا ۳۰ درجه است در دمای پایین تر جفت مولد از روند تکثیر خارج میشود ، ۱۶ ساعت روشنایی روز بر اساس چه معیاری پیشنهاد شده است ؟؟ بدین صورت تمام پرنده ها بعد از مدتی شادابی خود را از دست خواهند داد.

گزارش