بنر صفحه اصلی

درخواست جلسه از مشاوران متخصص کارستون

در این قسمت می‌توانید با مشاور در مورد کسب و کارت جلسه برقرار کنی چه به صورتی که مشاور بیاید از کسب و کار شما بازدید کند چه در حالتی که شما بروید پیش مشاور و این مشاوره شامل هزینه‌ای است که برای هر مشاور متفاوت است

اگه نمی‌دونی با کدام مشاور جلسه برقرار کنی می‌تونی از طریق این لینک تمام مشاورها رو ببینی و در صفحه همون مشاوره درخواست جلسه بدی

  مشاوره به صورت برگزاری جلسه در محل تعیین شده مشاور باشد یا محل کسب و کار شما؟

  آدرس محل مشاوره: برای مشاهده آدرس مشاور را انتخاب کنید

  بعد از پرداخت هزینه میتوانید وضعیت درخواست جلسه را از پروفایل خود قسمت درخواست جلسات پیگیری کنید.

  هزینه مشاوره 0 تومان

  هزینه مشاوره 0 تومان

  این قسمت به زودی راه‌اندازی خواهد شد.