بنر صفحه اصلی
test
ماه جبین مهدویان

مشاوره صنایع دستی

کردستان
18 مشاوره های انجام شده
5.0 میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

فرش و گلیم بافی
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.