بنر صفحه اصلی
test
غلامرضا شهسوار

مشاوره کشاورزی و باغداری

تهران
16 مشاوره های انجام شده
5.0 میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید زیتون
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.