بنر صفحه اصلی
test
مصطفی حیدری

مشاوره برق، الکترونیک و روشنایی

تهران
- مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید لوستر و آباژور
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

درباره مشاور

این مشاور اطلاعاتی برای رزومه خود بارگزاری نکرده است.