بنر صفحه اصلی
test
محمد مبارکی

مشاوره دام پروری ، طیور و شیلات

تهران
2 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

پرورش قرقاول
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور