بنر صفحه اصلی
test
ابوالفضل حسنی پژو

مشاوره دام پروری ، طیور و شیلات

همدان
96 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

پرورش شتر مرغ
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.