بنر صفحه اصلی
test
زهره اسحاق نیا

مشاوره دام پروری ، طیور و شیلات

خراسان رضوی
16 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

پرورش قرقاول
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.