بنر صفحه اصلی
test
مرتضی زینل نیا طوسی

مشاوره تولیدات صنعتی و معدنی

تهران
- مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید پله برقی
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

درباره مشاور

این مشاور اطلاعاتی برای رزومه خود بارگزاری نکرده است.