بنر صفحه اصلی
test
مرتضی زینل نیا طوسی

مشاوره تولیدات صنعتی و معدنی

تهران
- مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید پله برقی
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور پرسش و پاسخی ثبت نشده.
برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.