بنر صفحه اصلی
test
محسن توکلی نجف آبادی

مشاوره کشاورزی و باغداری

اصفهان
224 مشاوره های انجام شده
4.2 میانگین امتیاز مشاور
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

امتیاز
17
0
امتیاز
11
2
امتیاز
7
0
امتیاز
7
2
امتیاز
4
0
امتیاز
4
1
امتیاز
2
0