بنر صفحه اصلی
test
صفدر افشاری

مشاوره کشاورزی و باغداری

آذربایجان غربی
26 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید نهال گردو
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور

برای این مشاور جلسه ای ثبت نشده.