بنر صفحه اصلی
test
مریم سلیمانی

مشاوره کشاورزی و باغداری

تهران
5 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید گل و گیاه زینتی
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور