بنر صفحه اصلی
test
بهنام آقا محمد صادق

مشاوره کشاورزی و باغداری

مازندران
3 مشاوره های انجام شده
- میانگین امتیاز مشاور

زمینه های مشاوره:

تولید گل و گیاه زینتی
مشاوره حضوری

مشاهده رزومه مشاور